Dizanjerët e parë të modes!

Dizajni i modës në përgjithësi konsiderohet t’i ketë fillesat në shekullin e 19-të me Charles Frederick Worth, i cili ishte dizajni i parë që e kishte etiketën në rrobat që ai krijoi. Përpara se ish-regjisori të ngrinte (maison couture) shtëpinë e tij të modës në Paris, dizajni dhe krijimi i veshjeve u realizuan nga rrobaqepës kryesisht anonim. Suksesi i Worth konsistonte që ai të ishte në gjendje të diktonte te klientët e tij, atë që ata duhet të vishinin, në vend që të ndiqnin nuhatjen e tyre siç kishin bërë rrobaqepësit e mëparshëm. Të gjitha stilet e veshjeve nga çdo periudhë kohore studiohen nga akademikë të ndryshëm si dizajn kostumesh. Vetëm veshjet e krijuara pas vitit 1858 konsiderohen si modë. Gjatë kësaj periudhe shumë shtëpi të projektimit filluan të punësonin artistë për të skicuar ose për të pikturuar rrobat. Imazhet ju servirën klientëve. Kjo mënyrë ishte shumë më e lirë sesa prodhimi i një veshje aktuale (mostrës) në sallën e punës. Nëse klientit i pëlqente dizajni i tyre, veshja rezultonte automatiksisht për shtëpinë e modës. Kështu, tradita e dizenjatorëve që skiconin dhe hartonin e veshjet, në vend të paraqitjes së veshjeve të përfunduara për modele, filloi si një ekonomi më vete për klientët.

Sharing is caring!